Wat is Harmonica?


Wat Participatie en Co-creatie
Hoe Digitaal, analoog, maar vooral samen
Doel Eindresultaat met draagvlak
Voor wie Diverse doelgroepen

Co-creatie rondom een tafel

Nederland

In Nederland gaat er in overheidsland veel veranderen. Vanaf 2021 moet er anders gewerkt worden bij projecten in de leefomgeving. Wensen uit de samenleving dienen te worden begeleid. En samenwerking met alle betrokken partijen is het uitgangspunt.

Anders werken betekent in het kader van de Omgevingswet: integraal, in samenhang en onderlinge afstemming.

Bron: Omgevingswet / Anders werken

Verenigingen

Voor veel verenigingen is het tegenwoordig lastiger om nieuwe leden te vinden en bestaande te behouden. Drukke banen en het veeleisende schoolleven zijn hier mede oorzaak van. Door ledenparticipatie en -inspraak kunnen verenigingen het tij keren.

Door leden te laten meedoen kunnen verenigingen op 2 manieren profiteren. Participatie leidt tot meer draagvlak voor het beleid en er onstaat een soort van collectieve intelligentie.

Bedrijven

Bedrijven die klantenbinding en werknemerstevredenheid hoog in het vaandel hebben, weten dat dit bijdraagt aan hun succes. Luisteren naar klanten en hen de mogelijkheid geven om met idee├źn te komen, zal leiden tot meer betrokkenheid.

Voor werknemers geldt hetzelfde. Maar hier speelt meer, want werknemers hebben interne kennis van zaken en kunnen bijdragen leveren aan het te voeren beleid.