Oprichters

Ilan is visionair op het gebied van participatie en gestructureerde gespreksvoering en kan bogen op een jarenlange ervaring. Met zijn expertise richt hij zich op innovatie, sturing en control binnen met name overheidsorganisaties.

foto_ilan_450x600.jpeg

Voor de gemeente Amsterdam stond Ilan in de periode 2013-2016 aan de basis van de ontwikkeling van de buurtbegroting. In de jaren 2017-2018 heeft hij voor de gemeente Haarlemmermeer het digitaal gebiedsprogramma ontworpen. Kern van zijn expertise is het ontwikkelen van tools waarmee belanghebbenden worden ondersteund bij een resultaatgericht gesprek met alle stakeholders over diverse thema’s.

 LinkedIn/Ilan Stoelinga

John is informatiekundige en ICT-er met een zeer veelzijdige ervaring bij zowel overheid als bedrijfsleven. In Nederland is hij dé expert voor LimeSurvey en DokuWiki: de open-source tools die de basis vormen van ons softwarepakket.

foto_john_450x600.jpg

De laatste jaren houdt John zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering en de transformatie daar naartoe. Net als het bedrijfsleven hebben de meeste overheden de eerste stappen gezet, maar valt er nog genoeg te doen. Voor gemeenten liggen er mooie kansen in het verschiet om participatie op een moderne wijze te laten plaatsvinden. Belanghebbenden en de gemeenten zelf zullen er dan de vruchten van plukken.

 LinkedIn/John Geerlings

Harmonica is een handelsnaam van eQTeam Information Providers BV, een bedrijf dat sinds december 2002 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. eQTeam ontwikkelt al sinds de begintijd maatwerk gebaseerd op open-source software voor bedrijven en overheidsinstellingen. Voor Harmonica worden dezelfde voorwaarden gehanteerd als voor eQTeam, namelijk die van Nederland ICT. Download deze voorwaarden via deze link.

Harmonica is een aparte entiteit binnen het bedrijf met een eigen logo en huisstijl, omdat de Harmonica-dienstverlening is gebaseerd op een methodiek die volledig wordt ondersteund door cloud-based maatwerksoftware bedoeld voor een specifieke doelgroep. Met Harmonica richten wij ons voornamelijk op gemeenten en andere overheidsinstanties die voor de uitdaging staan om beleid te maken waarbij participatie door belanghebbendengroepen een belangrijk onderdeel is. Ook verenigingen en bedrijven kunnen echter profiteren van onze tools. Met hen komen wij dus ook graag in gesprek.